?سوابق مدرس دوره آموزشی ?

نام مدرس: محمدحسین مهدوی

?مدرس دوره های آموزشی اکسل و اکسل پیشرفته در اصفهان و تهران در اموزشگاه های مختلف
?مدرس سه سال دوره کنترل پروژه ( نرم افزارهای پریماورا و msp )در تهران و اصفهان
?مدیر کنترل پروژه صنایع چوب
?مدیر کنترل پروژه صنایع مبل
?مدرس دوره متلب و کنترل پروژه در دانشگاه تربیت مدرس
?عضو تیم کنترل پروژه استیل البرز
?سرپرست برنامه ریزی شرکت استیل البرز
مدرس سایت فرادرس و مجتمع فنی تهران
سوابق تحصیلی : کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس تهران