0
0

رجبی :

با سلام ببخشید متن یه فرمول اکسل میخوام برای فیش حقوق که به این صورت باشد که اگر کارکرد سی روز یا سی و یک بود بن رو کامل ثبت کندو اگر ممتر از سی روز باشد تقسیم بر سی و در تعداد روز های کارکرد ضرب کند.

1
0

فرض کنید ستون c کارکرد و بن ستون d می باشد

30/(d2*c2)

0
0

Min(c2/30,1)*d2

0
0

Min(c2/30,1)*d2

Showing 3 results
پاسخ شما

لطفا کنید