0
0

سلام

من میخواهم یک لیست کشویی در اکسل ایجاد کنم و برای مقادیر لیست کشویی برای هرکدام یک شرط بزارم که اگر هرکدام از مقادیر انتخاب شد شرط مربوط به ان اجرا شود؟

مثلا اگر اندازه خام از مقادیر انتخاب کرد مقدار سلول a5 را با عدد 3 چمع کند و اگر اندازه تمام شده انتخاب کرد از لیست مقدار ان همان  a5 باشد.

0
0

سلام
باید در یک سلول دیگه از تابع IF استفاده کنید

Showing 1 result
پاسخ شما

لطفا کنید