0
0

با سلام چند سوال اکسل داشتم

– فرض کنید یک اکسل حاوی اطلاعات تماس افراد مختلف حدود 1000 رکورد )شامل نام، نام خانوادگی، جنسیت، موبایل و ایمیل( را
دارید:
 افرادی که ایمیل یاهو دارند در اولویت هستند، سپس گوگل و سپس سایر ایمیل ها، برای این اولویت بندی چه پیشنهادی دارید؟
 افرادی که موبایل آنها دائمی همراه اول می باشد نسبت به بقیه اولویت بیشتری دارند، برای این اولویت بندی چه پیشنهادی دارید؟
 آدرس ایمیل های ناصحیح که فرمت درستی ندارند قرمز شوند، چه روشی را برای این نیاز پیشنهاد می کنید؟
 شماره موبایل هایی که نادرستند و فرمت درستی ندارند کادر سلولشان پر رنگ شود، چه روشی را برای این نیاز پیشنهاد می کنید؟
 چگونه شماره های موبایل به فرمت زیر نمایش داده شود؟
543-9876(912)98+

0
0

سلام

مورد اول- میتونید با استفاده از توابع search‌ و Mid مقادیر بین عبارات .com و @  رو استخراج کنید و بر اساس این ستون که سایت ایمیل رو داره مقادیر رو سورت کنید

مورد دوم- برای اولویت بندی موبایل هم میتونید از چند تابع if تو در تو به همراه توابع And OR و نیز تابع MID استفاده کنید و سه رقم اول شماره رو استخراج کنید و با شرایطی که دارید بسنجید که آیا دائمی هست یا اعتباری (البته اینکه شرایط و ضوابط شماره های دائمی و اعتباری چی هستند رو باید بررسی کنید که کار سختیه و ربطی هم به اکسل نداره)

مورد سوم و چهارم -برای بررسی و اعتبار سنجی متن ها بصورت کلی میتونید از Regular expression استفاده کنید و برای این منظور به اینجا رجوع کنید

https://stackoverflow.com/questions/22542834/how-to-use-regular-expressions-regex-in-microsoft-excel-both-in-cell-and-loops

 

مورد آخر- برای نمایش شماره موبایلها به فرمت دلخواه باید از اختیارات فرمت سل استفاده کنید که اینجا راهنمایی خوبی در این مورد داره.

https://support.office.com/en-us/article/number-format-codes-5026bbd6-04bc-48cd-bf33-80f18b4eae68

Showing 1 result
پاسخ شما

لطفا کنید