توضیحات

یکی از مهمترین بخش های برنامه نویسی استقاده از حلقه هاست، چرا که با حلقه بسیاری از کارهای تکراری و طولانی کاهش پیدا خواهد کرد

در برنامه نویسی VBA هم حلقه ها از اهمیت زیادی برخوردار هستند و ما در این مجموعه قصد داریم به معرفی حلقه های اکسل بپردازیم

 

به طور کلی سه نوع حلقه در اکسل وجود دارد:

1- حلقه For Each

2- حلقه For Next

3- حلقه Do Loop

مورد سوم به چهار حالت تقسیم شده است:

1- Do While Loop

2- Do Loop While

3- Do Until Loop

4- Do Loop Until

 

در این مجموعه به همراه مثال به معرفی حلقه های ذکر شده پرداخته ایم.

 

 

نوع آموزش: ویدئویی

مدت آموزش: 176 دقیقه

تعداد فیلم: 20 قسمت

 

مدرس: یاسر طاهرخانی