راهنمای توابع اکسل

فایل PDF‌ آشنایی با توابع اکسل

تومان

این محصول رایگان است

برای دانلود محصول، آن را به سبد خرید خود اضافه نموده و بعد از وارد کردن مشخصات خواسته شده (نام و فامیل و ایمیل و شماره همراه) نسبت به پرداخت آن اقدام فرمایید

برای دانلود محصولات رایگان (بدون پرداخت وجه) بعد از کلیک روی دکمه ثبت سفارش میتوانید لینک دانلود فایلها را دریافت نمایید

در صورتی که بعد از استفاده از فیلم نظر خود را در قسمت نظرات درج کنید میتوانید از آپدیتهای بعدی این محصول نیز بصورت رایگان استفاده نمایید.


تعداد فروش تا کنون: 10 مورد

توضیحات

راهنمای توابع اکسل

این کتاب برای آشنایی مختصر با برخی از توابع مهم اکسل است.

به نظر من استفاده از این کتاب به این صورت مناسب است که شما توابع مورد نیاز خود را پیدا کنید و یا اینکه فقط بدانید که چنین تابعی با انجام فلان کار در اکسل وجود دارد. اما راجع به اینکه ورودی‌های هر یک از این توابع چیستند، در این فایل توضیحی داده نشده.

کتاب حاضر در ۳۲ صفحه و بسیار مختصر بوده و نوشته جناب آقای نیما الوان فروش است.

توابع زیر (به ترتیب حروف الفبا) در این فایل توضیح داده شده‌اند که تقریباً میتوان گفت ۸۰ درصد توابع را شامل میشود:

۱ ABS
۲ ACCRINT
۳ ACCRINTM
۴ ACOS
۵ ACOSH
۶ ADDRESS
۷ AGGREGATE
۸ AND
۹ AREAS
۱۰ ASIN
۱۱ ASINH
۱۲ ATAN
۱۳ ATANH
۱۴ AVEDEV
۱۵ AVERAGE
۱۶ AVERAGEA
۱۷ AVERAGEIF
۱۸ AVERAGEIFS
۱۹ BETA.DIST
۲۰ BETA.INV
۲۱ BETADIST
۲۲ BETAINV
۲۳ BIN2DEC
۲۴ BIN2HEX
۲۵ BIN2OCT
۲۶ BINOM.DIST
۲۷ BINOM.INV
۲۸ BINOMDIST
۲۹ CEILING
۳۰ CELL
۳۱ CHAR
۳۲ CHIDIST
۳۳ CHIINV
۳۴ CHISQ.DIST
۳۵ CHISQ.DIST.RT
۳۶ CHISQ.INV
۳۷ CHISQ.INV.RT
۳۸ CHISQ.TEST
۳۹ CHITEST
۴۰ CHOOSE
۴۱ CLEAN
۴۲ CODE
۴۳ COLUMN
۴۴ COLUMNS
۴۵ COMBIN
۴۶ COMPLEX
۴۷ CONCATENATE
۴۸ CONFIDENCE
۴۹ CONFIDENCE.NORM
۵۰ CONVERT
۵۱ CORREL
۵۲ COS
۵۳ COSH
۵۴ COUNT
۵۵ COUNTA
۵۶ COUNTBLANK
۵۷ COUNTIF
۵۸ COUNTIFS
۵۹ COVAR
۶۰ COVARIANCE.P
۶۱ CRITBINOM
۶۲ DATE
۶۳ DAVERAGE
۶۴ DAY
۶۵ DAYS360
۶۶ DB
۶۷ DCOUNT
۶۸ DCOUNTA
۶۹ DDB
۷۰ DEC2BIN
۷۱ DEC2HEX
۷۲ DEC2OCT
۷۳ DEGREES
۷۴ DELTA
۷۵ DEVSQ
۷۶ DGET
۷۷ DMAX
۷۸ DMIN
۷۹ DPRODUCT
۸۰ DSTDEV
۸۱ DSTDEVP
۸۲ DSUM
۸۳ DVAR
۸۴ DVARP
۸۵ EDATE
۸۶ EOMONTH
۸۷ ERF
۸۸ ERF.PRECISE
۸۹ ERFC
۹۰ ERROR.TYPE
۹۱ EVEN
۹۲ EXACT
۹۳ EXPON.DIST
۹۴ EXPONDIST
۹۵ F.DIST.RT
۹۶ F.INV
۹۷ F.INV.RT
۹۸ F.TEST
۹۹ FACT
۱۰۰ FACTDOUBLE
۱۰۱ FDIST
۱۰۲ FIND
۱۰۳ FINV
۱۰۴ FISHER
۱۰۵ FISHERINV
۱۰۶ FLOOR
۱۰۷ FORECAST
۱۰۸ FTEST
۱۰۹ FV
۱۱۰ FVSCHEDULE
۱۱۱ GAMMA.DIST
۱۱۲ GAMMA.INV
۱۱۳ GAMMADIST
۱۱۴ GAMMAINV
۱۱۵ GAMMALN
۱۱۶ GAMMALN.PRECISE
۱۱۷ GCD
۱۱۸ GEOMEAN
۱۱۹ GROWTH
۱۲۰ HARMEAN
۱۲۱ HEX2BIN
۱۲۲ HEX2DEC
۱۲۳ HEX2OCT
۱۲۴ HLOOKUP
۱۲۵ HOUR
۱۲۶ HYPERLINK
۱۲۷ HYPGEOM.DIST
۱۲۸ HYPGEOMDIST
۱۲۹ IF
۱۳۰ IFERROR
۱۳۱ IMABS
۱۳۲ IMAGINARY
۱۳۳ IMARGUMENT
۱۳۴ IMCONJUGATE
۱۳۵ IMCOS
۱۳۶ IMDIV
۱۳۷ IMEXP
۱۳۸ IMLN
۱۳۹ IMLOG10
۱۴۰ IMLOG2
۱۴۱ IMPOWER
۱۴۲ IMPRODUCT
۱۴۳ IMREAL
۱۴۴ IMSIN
۱۴۵ IMSQRT
۱۴۶ IMSUB
۱۴۷ IMSUM
۱۴۸ INDEX
۱۴۹ INDIRECT
۱۵۰ INFO
۱۵۱ INT
۱۵۲ INTERCEPT
۱۵۳ IPMT
۱۵۴ IRR
۱۵۵ ISBLANK
۱۵۶ ISBN
۱۵۷ ISERROR
۱۵۸ ISEVEN
۱۵۹ ISLOGICAL
۱۶۰ ISNONTEXT
۱۶۱ ISNUMBER
۱۶۲ ISODD
۱۶۳ ISREF
۱۶۴ ISTEXT
۱۶۵ KURT
۱۶۶ LARGE
۱۶۷ LCM
۱۶۸ LEFT
۱۶۹ LEN
۱۷۰ LINEST
۱۷۱ LOGEST
۱۷۲ LOGINV
۱۷۳ LOGNORM.DIST
۱۷۴ LOGNORM.INV
۱۷۵ LOGNORMDIST
۱۷۶ LOOKUP
۱۷۷ LOWER
۱۷۸ MATCH
۱۷۹ MAX
۱۸۰ MAXA
۱۸۱ MDETERM
۱۸۲ MID
۱۸۳ MIN
۱۸۴ MINA
۱۸۵ MINUTE
۱۸۶ MINVERSE
۱۸۷ MIRR
۱۸۸ MMULT
۱۸۹ MOD
۱۹۰ MODE
۱۹۱ MODE.MULT
۱۹۲ MODE.SNGL
۱۹۳ MONTH
۱۹۴ MROUND
۱۹۵ MULTINOMIAL
۱۹۶ N
۱۹۷ NA
۱۹۸ NEGBINOM.DIST
۱۹۹ NEGBINOMDIST
۲۰۰ NETWORKDAYS
۲۰۱ NETWORKDAYS.INTL
۲۰۲ NORM.DIST
۲۰۳ NORM.INV
۲۰۴ NORM.S.DIST
۲۰۵ NORM.S.INV
۲۰۶ NORMDIST
۲۰۷ NORMINV
۲۰۸ NORMSDIST
۲۰۹ NORMSINV
۲۱۰ NOT
۲۱۱ NOW
۲۱۲ NPER
۲۱۳ NPV
۲۱۴ OCT2BIN
۲۱۵ OCT2DEC
۲۱۶ OCT2HEX
۲۱۷ ODD
۲۱۸ OFFSET
۲۱۹ OR
۲۲۰ PEARSON
۲۲۱ PERCENTILE
۲۲۲ PERCENTILE.EXC
۲۲۳ PERCENTILE.INC
۲۲۴ PERCENTRANK
۲۲۵ PERCENTRANK.EXC
۲۲۶ PERCENTRANK.INC
۲۲۷ PERMUT
۲۲۸ PI
۲۲۹ PMT
۲۳۰ POISSON
۲۳۱ POISSON.DIST
۲۳۲ POWER
۲۳۳ PPMT
۲۳۴ PROB
۲۳۵ PROPER
۲۳۶ PV
۲۳۷ QUARTILE
۲۳۸ QUARTILE.EXC
۲۳۹ QUARTILE.INC
۲۴۰ QUARTILE.INC
۲۴۱ QUOTIENT
۲۴۲ RADIANS
۲۴۳ RAND
۲۴۴ RANDBETWEEN
۲۴۵ RANK
۲۴۶ RANK.AVG
۲۴۷ RANK.EQ
۲۴۸ RATE
۲۴۹ REPLACE
۲۵۰ REPT
۲۵۱ RIGHT
۲۵۲ ROMAN
۲۵۳ ROUND
۲۵۴ ROUNDDOWN
۲۵۵ ROUNDUP
۲۵۶ ROW
۲۵۷ ROWS
۲۵۸ RSQ
۲۵۹ SEARCH
۲۶۰ SECOND
۲۶۱ SERIESSUM
۲۶۲ SIGN
۲۶۳ SIN
۲۶۴ SINH
۲۶۵ SKEW
۲۶۶ SLN
۲۶۷ SLOPE
۲۶۸ SMALL
۲۶۹ SQRT
۲۷۰ SQRTPI
۲۷۱ STANDARDIZE
۲۷۲ STDEV
۲۷۳ STDEV.P
۲۷۴ STDEV.S
۲۷۵ STDEVP
۲۷۶ STEYX
۲۷۷ SUBSTITUTE
۲۷۸ SUBTOTAL
۲۷۹ SUM
۲۸۰ SUMIF
۲۸۱ SUMPRODUCT
۲۸۲ SUMSQ
۲۸۳ SUMX2MY2
۲۸۴ SUMX2PY2
۲۸۵ SUMXMY2
۲۸۶ SYD
۲۸۷ T
۲۸۸ T.TEST
۲۸۹ TAN
۲۹۰ TANH
۲۹۱ TIME
۲۹۲ TINV
۲۹۳ TODAY
۲۹۴ TREND
۲۹۵ TRIM
۲۹۶ TRUNC
۲۹۷ TTEST
۲۹۸ TYPE
۲۹۹ UPPER
۳۰۰ VAR
۳۰۱ VAR.P
۳۰۲ VAR.S
۳۰۳ VARP
۳۰۴ VDB
۳۰۵ VLOOKUP
۳۰۶ WEEKDAY
۳۰۷ WEEKNUM
۳۰۸ WEIBULL
۳۰۹ WEIBULL.DIST
۳۱۰ WORKDAY
۳۱۱ WORKDAY.INTL
۳۱۲ XIRR
۳۱۳ XNPV
۳۱۴ YEAR
۳۱۵ Z.TEST
۳۱۶ ZTEST
۳۱۷ FALSE
۳۱۸ TRUE

اطلاعات بیشتر

کتاب و جزوه
موضوع


مبنا (از کتاب)

تعداد صفحه

32

نویسنده

نام استاد

تحویل

نوع فایل

سطحکیفیت تصویر

حجم فایل

126 KB

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک در  
مرا آگاه کن

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: حسین صابری
  • فروشنده: حسین صابری
  • آدرس:
  • هنوز امتیازی دریافت نکرده است.

شاید شما این را نیز دوست داشته باشید…

برای خریدهای بیشتر از 300000 تومان از کد تخفیف wholesale20 استفاده کنید و 20% تخفیف بگیرید رد کردن

هیج محصولی خریداری نشده

لیست علاقمندی‌ها 0