کارمند سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
سرپرست برنامه ریزی هفت الماس
عضو هیئت علمی دانشگاه

مدرس طراحی وب