عضو هیئت علمی دانشگاه
کارمند سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
سرپرست برنامه ریزی هفت الماس

مدرس طراحی وب