XIRR

XIRR

توضیح

با استفاده از تابع IRR که قبلاً توضیح داده شد می‌توانستید نرخ بازده داخلی وجوه یک پروژه را با این فرض که همه دریافت‌ها در انتهای سال انجام می‌شود، بدست آورید. اما اگر وجوه دریافتی پروژه‌ای در اواسط سال‌های مالی و در تاریخ‌های مختلف دریافت شود برای محاسبه نرخ بازده داخلی آن بجای استفاده از IRR باید از XIRR استفاده نمایید.

این تابع نرخ بازده داخلی را برای پروژه‌هایی محاسبه می‌نماید که دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به آن‌ها در تاریخ‌های مختلف هر سال انجام می‌گیرد. خروجی این تابع نیز از نوع عددی است و بهتر است به‌صورت درصد فرمت بندی گردد.

ورودی ها

  • Dates : تاریخ دریافت یا پرداخت وجوه، عددی (تاریخ)، اجباری.

همان‌طور که از نام این ورودی برمی‌آید از آن به‌عنوان تاریخ پرداخت‌ها و دریافت‌ها استفاده می‌شود. این ورودی نیز می‌تواند یک سری از اعداد را که به فرمت کد تاریخ هستند دریافت نموده و یا اینکه به سلول‌هایی ارجاع داده شود که همگی از نوع تاریخ باشد.

  • Values :مبالغ خروجی و ورودی آتی، عددی، اجباری.

در این ورودی باید یک سری از اعداد را وارد نمایید که اولین عدد در این سری مربوط به مبلغی است که در پروژه سرمایه گذاری شده (مبلغ خروجی) و سایر مبالغ مربوط به خالص وجوه نقد ورودی آتی پروژه می‌باشند. این سری از اعداد را می‌توانید هم به‌صورت مطلق و در بین دو علامت {} و هم با صورت ارجاع به سایر سلول‌ها وارد نمایید.

  • Guess : حدس اولیه، عددی، اختیاری با پیش‌فرض ۱۰/۰٫

درواقع این ورودی به اکسل کمک می‌کند که کار سعی و خطای خود را از نقطه بهتری آغاز نماید تا به نتیجه دقیق‌تری برسد.

نکته:

نکته قابل ذکر در مورد این ورودی این است که ترتیب ورود تاریخ‌ها در این ورودی باید با ترتیب ورود مبالغ وارد شده در ورودی‌های Values یکسان باشد. به این ترتیب تابع فرض می‌کند که اولین مقدار وارد شده در Value1 در اولین تاریخ وارد شده در Dates دریافت یا پرداخت شده و دومین مبلغ وارد شده در Value1 در دومین تاریخ وارد شده در Dates دریافت یا پرداخت شده است و…

مثال

شرکت آلفا قصد دارد در تاریخ ۱۳۸۰/۰۱/۰۱ در یکی از دو پروژه A و B مبلغ ۱۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سرمایه گذاری نماید. ورودی هریک از این دو پروژه طی ۶ سال آتی به ترتیب در جدول زیر قرار دارد. اگر فرض کنیم که پرداخت‌ها در هر سال در ابتدای هر سال و در تاریخ ۰۱/۰۱ انجام شده باشد،

تاریخ پروژه A تاریخ پروژه B

۰۱/۰۵/۸۱

۳۰۰۰۰۰۰۰ ۸۰/۰۱/۰۱ ۶۵۰۰۰۰۰۰
۱۸/۱۰/۸۲ ۳۵۰۰۰۰۰۰

۸۱/۰۴/۰۲

۷۰۰۰۰۰۰۰
۳۰/۰۵/۸۳ ۴۵۰۰۰۰۰۰ ۸۲/۰۳/۳۱ ۶۴۰۰۰۰۰۰
۰۹/۰۸/۸۴ ۴۲۰۰۰۰۰۰ ۸۳/۰۷/۲۴ ۳۵۰۰۰۰۰۰
۱۰/۰۴/۸۵ ۵۴۰۰۰۰۰۰ ۸۴/۰۵/۲۹ ۴۲۰۰۰۰۰۰
۲۱/۰۶/۸۶ ۶۵۰۰۰۰۰۰ ۸۵/۰۹/۰۷ ۳۰۰۰۰۰۰۰

با توجه به تاریخ‌های دریافت یا پرداخت وجوه نرخ بازده داخلی را محاسبه نمایید.

برای حل این مثال در سلول‌های I4 و J4 از تابع XIRR با ورودی‌هایی به شرح زیر استفاده نمایید:

فرمول

=XIRR(A_Cash,A_Date,0.28)

I4
خروجی

۲۴٫۶۶%

فرمول

=XIRR(B_Cash,B_Date,0.5)

J4
خروجی

۴۰٫۸۳%

منبع: حسابداری با اکسل

۱۳۹۶-۱-۳ ۲۳:۵۰:۳۷ +۰۴:۳۰

درباره نویسنده:

معرفی خلاصه: عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ارشد حسابداری (دانشجوی دکتری حسابداری) کارشناس رسمی قوه قضاییه (حسابداری و حسابرسی) برنامه نویس و مدرس کامپیوتر