VDB

VDB

توضیح

از این تابع برای محاسبه هزینه استهلاک به روش نزولی (مضاعف) استفاده می‌شود. امکانات این تابع بیشتر از توابع DB و DDB است و کار هر دوی آن‌ها را نیز انجام می‌دهد. به‌عبارت‌دیگر خروجی این تابع عبارت است از هزینه استهلاک دارایی به روش مانده نزولی (مضاعف) برای قسمتی از عمر مفید دارایی. خروجی این تابع نیز از نوع عددی است و بهتر است که فرمت اعداد سلول حاوی این تابع از نوع Accounting باشد.

ورودی ها

  • Cost : بهای تمام شده دارایی، عددی (مبلغ)، اجباری.
  • Salvage : ارزش اسقاط دارایی، عددی (مبلغ)، اجباری.
  • Life : عمر مفید دارایی، عددی، اجباری.
  • Start_Period : شروع دوره محاسبه استهلاک، عددی، اجباری.
  • End_Period : اتمام دوره محاسبه استهلاک،عددی، اجباری.

با استفاده از دو ورودی Start_Period و End_Period ابتدا و انتهای دوره‌هایی که قصد دارید هزینه استهلاک را برای آن‌ها محاسبه نمایید با تخصیص شماره به آن‌ها مشخص کنید. این شماره‌ها می‌توانند شماره سال، ماه و یا روز باشند.

  • Factor : ضریب نرخ، عددی، اختیاری و با پیش‌فرض ۲٫

این ورودی عددی است که در نرخ هزینه استهلاک به روش نزولی ضرب می‌شود. این عدد برای محاسبه هزینه استهلاک به روش مانده نزولی مضاعف ۲ است. یعنی در روش مانده نزولی مضاعف نرخ هزینه استهلاک ۲ برابر نرخ هزینه استهلاک در روش مانده نزولی است. این ورودی اختیاری است و مقدار پیش فرض آن ۲ است. یعنی در صورتیکه این ورودی را خالی رها کنید هزینه استهلاک محاسبه شده توسط این تابع برابر با هزینه استهلاک روش مانده نزولی مضاعف است.

  • No_Switch : بازگشت به روش خط مستقیم، عددی، اختیاری با مقدار پیش فرض صفر.

در صورتیکه به این ورودی مقدار یک بدهید، در مقاطعی از زمان که مبلغ هزینه استهلاک به روش خط مستقیم بیش از مبلغ هزینه استهلاک به روش مانده نزولی شود، از روش خط مستقیم برای محاسبه هزینه استهلاک استفاده خواهد شد.

نکته

  • این تابع نسبت به هردو تابع DBو DDB جامع‌تر است.

مثال

 فرض کنید شرکت لبنیات نمونه ماشین آلاتی به بهای تمام شده ۱۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال را در تاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۹۰ خریداری نمود. این شرکت عمر مفید ماشین آلات را ۱۵ سال و ارزش اسقاط آن را ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال برآورد کرده است.

 

هزینه استهلاک ماشین آلات مربوطه را با استفاده از روش مانده نزولی مضاعف در فاصله سال‌های ۱۰ تا ۱۲ محاسبه نمایید.

برای محاسبه هزینه استهلاک و درج آن در سلول I6 در این سلول از تابع VDB با ورودی‌های زیر استفاده کنید:

 

فرمول =VDB(B2,B3,B4,B8-2,B8,B9) I6
خروجی ۱۳,۲۰۳,۴۱۸٫۸۰ ریال

دقت کنید که در ورودی‌های این فرمول بجای وارد کردن مستقیم عدد ۱۰ برای شروع دوره محاسبه استهلاک از B8-2 استفاده‌شده است که حاصل آن همان ۲ است و شما می‌توانید به‌طور مستقیم عدد ۱۰ را در این ورودی وارد نمایید.

منبع: حسابداری با اکسل

۱۳۹۶-۱-۴ ۰۰:۰۱:۵۳ +۰۴:۳۰

درباره نویسنده:

معرفی خلاصه: عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ارشد حسابداری (دانشجوی دکتری حسابداری) کارشناس رسمی قوه قضاییه (حسابداری و حسابرسی) برنامه نویس و مدرس کامپیوتر