TRIM

TRIM

توضیح

  • برخی از کاربران یک عادت ناشایست دارند و آن اینکه در هنگام تایپ زیادی از کاراکتر فاصله استفاده می‌کنند. به غیر از این ممکن است خروجی که از برنامه‌های حسابداری تهیه می‌نمایید حاوی فاصله‌های زیادی در متون خود باشد. کار این تابع حذف فاصله‌های اضافی موجود در متن است. این تابع یک ورودی متنی دریافت نموده سپس فواصل ابتدا و انتهای آن را حذف نموده و فواصل بین کلمات را تبدیل به یک فاصله می‌نماید. به‌عبارت‌دیگر این تابع کار شستشوی فواصل زیادی متن را انجام می‌دهد. همان‌طور که مشخص است خروجی این تابع نیز از نوع متنی است.

ورودی ها

  • Text : متن مورد اصلاح، متنی، اجباری.

نکته

  • معمولاً زمانی که از سایر برنامه‌ها متونی را وارد اکسل می‌کنید، به استفاده از این تابع نیاز خواهید داشت.

مثال

بیت زیر را که دارای فواصل اضافی است را با استفاده از تابع TRIM اصلاح نمایید:

شست و شویی کن    و آنگه    به خرابات     خرام           تا نگردد ز      تو این        دیر خراب آلوده

برای این منظور در سلول D15 از تابع TRIM با ورودی‌های زیر استفاده نمایید:

فرمول

=TRIM(A15&”—“&B15)

D15
خروجی

شست و شویی کن و آنگه به خرابات خرام—تا نگردد ز تو این دیر خراب آلوده

منبع: حسابداری با اکسل

2017-03-23T23:29:34+00:00

در باره نویسنده :

معرفی خلاصه: عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ارشد حسابداری (دانشجوی دکتری حسابداری) کارشناس رسمی قوه قضاییه (حسابداری و حسابرسی) برنامه نویس و مدرس کامپیوتر