TIME

TIME

توضیح

  •   این تابع اعداد مربوط به ساعت، دقیقه و ثانیه را به‌عنوان ورودی دریافت نموده و آن‌ها را در قالب زمان در خروجی نمایش می‌دهد. بنابراین خروجی این تابع از نوع زمان است و نحوه نمایش آن در سلول بستگی به تنظیمات سلول مربوطه دارد.

ورودی ها

  • Hour : ساعت، عددی، اجباری.
    Minute : دقیقه، عددی، اجباری.
    Second : ثانیه، عددی، اجباری.

نکته

  • در هنگام وارد کردن ورودی‌های این تابع این حقیقت را در نظر بگیرید که خروجی این تابع معرف نوع نقطه‌ای زمان است. به‌عبارت‌دیگر خروجی این تابع یک نقطه از زمان را مشخص می‌کند نه طول زمان را. بنابراین در خروجی این تابع حداکثر مقدار دقیقه و ثانیه ۶۰ و حداکثر مقدار ساعت ۲۴ است، و حتی اگر مقادیر بیشتری برای ورودی‌های Minute و Second وارد نمایید باقیمانده تقسیم این اعداد بر ۶۰ در قسمت‌های مربوط قرار می‌گیرد و خارج قسمت تقسیم Second بر ۶۰ باعث افزایش عدد مربوط به دقیقه و خارج قسمت تقسیم Minute بر ۶۰ باعث افزایش عدد مربوط به ساعت می‌گردد. اما در مورد ساعت فقط باقیمانده تقسیم ورودی Hour بر ۲۴ به‌عنوان عدد ساعت نمایش می‌یابد و از خارج قسمت آن صرف‌نظر می‌شود.

مثال

اعداد ساعت، دقیقه، و ثانیه زمانی به ترتیب عبارت‌اند از: ۴۵، ۷۵، ۴۸ این اعداد را به زمان متناظر آن‌ها تبدیل نموده و به فرمت مناسب نمایش دهید.

برای حل این مثال برگه‌ای همانند تصویر‏۵‑۱۷ آماده نمایید و در سلول D2 از تابع TIME با ورودی‌های زیر استفاده نمایید:

فرمول

=TIME(B2,B3,B4)

D2
خروجی

۱۰:۱۵:۴۸ ب.ظ

منبع: حسابداری با اکسل

2017-03-21T19:32:48+00:00

در باره نویسنده :

معرفی خلاصه: عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ارشد حسابداری (دانشجوی دکتری حسابداری) کارشناس رسمی قوه قضاییه (حسابداری و حسابرسی) برنامه نویس و مدرس کامپیوتر