TEXT

TEXT

توضیح

 • این تابع نیز یک مقدار عددی را دریافت نموده و آن را به فرمت متنی تبدیل می‌کند. بنابراین خروجی این تابع نیز از نوع متنی است. برای استفاده از این تابع باید بتوانید قالب‌های عددی را در ورودی Format_text به‌درستی وارد نمایید و این کار مستلزم آشنایی با کاراکترهای مخصوص قالب است.

ورودی ها

  • Number: عدد قابل تبدیل به متن، عددی، اجباری.
  • Format_text: فرمت نمایشی عدد، متنی، اجباری.

  این ورودی معرف قالب نمایش عدد می‌باشد. همان‌طور که گفته شد برای درست وارد کردن قالب اعداد باید با کاراکترهای قالب مربوطه آشنا باشید. اجمالاً کاراکترهای مورد نیاز را در زیر شرح می‌دهم:

  1. (نقطه) : معرف مکان نقطه (ممیز) اعشاری در بین ارقام عدد است.

   (صفر): معرف عدد اجباری است. یعنی هر جا در قالب از این کاراکتر استفاده شود بجای آن حتماً یک عدد باید نمایش یابد. مثلاً در مورد ارقام اعشاری اگر بعد از اعشار از دو کاراکتر ۰ استفاده نموده باشید و عدد شما شامل یک رقم اعشار باشد یک صفر به انتهای آن اضافه می‌شود.

  # : معرف عدد اختیاری است یعنی هر جا در قالب از این کاراکتر استفاده شود ممکن است عددی نیز نمایش داده نشود. مثلاً اگر بعد از اعشار از دو کاراکتر # استفاده‌شده باشد و عدد شما حاوی یک رقم اعشار باشد به همان صورت نمایش می‌یابد.

  ? : معرف عدد اختیاری است و در صورتیکه عرض ستون اجازه نمایش تمامی ارقام عدد اعشاری را ندهد تعداد ارقام قابل کاهش خواهد بود.

  • به علت تخصصی بودن کار با ورودی Format_text استفاده از این تابع زیاد ساده نیست.

نکته

 • معمولاً زمانی که از سایر برنامه‌ها متونی را وارد اکسل می‌کنید، به استفاده از این تابع نیاز خواهید داشت.

مثال

برای حل این مثال در سلول D19 از تابع TEXT با ورودی‌های زیر استفاده کنید:

فرمول

=TEXT(B17,”###,#.00ریال”)

D19
خروجی

۱۲۵,۰۰۰٫۰۰ریال

منبع: حسابداری با اکسل

۱۳۹۶-۱-۳ ۲۳:۲۶:۲۶ +۰۴:۳۰

درباره نویسنده:

معرفی خلاصه: عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ارشد حسابداری (دانشجوی دکتری حسابداری) کارشناس رسمی قوه قضاییه (حسابداری و حسابرسی) برنامه نویس و مدرس کامپیوتر