یاسر طاهرخانی

استان – شهرستان: قزوین – تاکستان

سوابق تحصیلی:

کارشناسی حسابداری از دانشگاه آزاد قزوین
کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه آزاد ابهر

سوابق آموزشی:

🔸مدرس دوره های اکسل پیشرفته
🔸مدرس دوره های داشبورد مدیریتی
🔸مدرس دوره های هوش تجاری در اکسل
🔸مدرس جهاد دانشگاهی مرکز قزوین