یاسر طاهرخانی

استان – شهرستان: قزوین – تاکستان

سوابق تحصیلی:

کارشناسی حسابداری از دانشگاه آزاد قزوین
کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه آزاد ابهر

سوابق آموزشی:

?مدرس دوره های اکسل پیشرفته
?مدرس دوره های داشبورد مدیریتی
?مدرس دوره های هوش تجاری در اکسل
?مدرس جهاد دانشگاهی مرکز قزوین