SYD

SYD

توضیح

برخی از حسابداران بر این باورند که استفاده از دارایی در سال‌های اولیه عمر مفید آن دارای شدت بیشتری است. بنابراین برای مستهلک کردن دارایی از روش‌های تسریعی استهلاک استفاده می‌نمایند. در روش‌های تسریعی استهلاک هزینه استهلاک هر سال نسبت به سال بعد بیشتر است.

از این تابع برای محاسبه هزینه استهلاک به روش مجموع سنوات استفاده می‌شود. بنابراین خروجی این تابع از نوع عددی است و بهتر است که سلول حاوی این تابع از لحاظ عددی روی Accounting تنظیم شود.

ورودی ها

    • Cost : بهای تمام شده دارایی، عددی (مبلغ)، اجباری.
    • Salvage : ارزش اسقاط دارایی، عددی (مبلغ)، اجباری.
    • Life : عمر مفید دارایی، عددی، اجباری.
    • Per : شماره دوره، عددی، اجباری.

نکته

این ورودی معرف شماره دوره‌ای است که قصد دارید استهلاک را برای آن محاسبه کنید. واحد وارد شده برای این ورودی باید همانند ورودی Life باشد. یعنی هردو از معرف سال یا هردو معرف روز باشند.

مثال

فرض کنید شرکت لبنیات نمونه ماشین آلاتی به بهای تمام شده ۱۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال را در تاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۹۰ خریداری نمود. این شرکت عمر مفید ماشین آلات را ۱۵ سال و ارزش اسقاط آن را ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال برآورد کرده است.

هزینه استهلاک ماشین آلات مزبور را به روش مجموع سنوات در سال ۱۲ام محاسبه نمایید.

برای محاسبه هزینه استهلاک به این روش، در سلول I3 تابع زیر را درج کنید:

فرمول

=SYD(B2,B3,B4,B8)

I3
خروجی

۳,۳۳۳,۳۳۳ ریال

سایر ورودی‌های این تابع قبلاً تعریف شده است.

منبع: حسابداری با اکسل

۱۳۹۶-۱-۴ ۰۰:۰۵:۳۵ +۰۴:۳۰

درباره نویسنده:

معرفی خلاصه: عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ارشد حسابداری (دانشجوی دکتری حسابداری) کارشناس رسمی قوه قضاییه (حسابداری و حسابرسی) برنامه نویس و مدرس کامپیوتر