SUBSTITUTE

SUBSTITUTE

توضیح

 • عملکرد این تابع شبیه تابع REPLACE است با این تفاوت که در تابع REPLACE قسمت حذفی متن قدیمی با شماره کاراکتر شروع و تعداد کاراکترها مشخص می‌شود، اما در تابع SUBSTITUTE قسمت حذفی یک عبارت است که باید آن را به‌عنوان یک ورودی در ابتدا مقداردهی نمایید. به‌عبارت‌دیگر این تابع متن جدید را جایگزین یک عبارت در متن قبلی می‌کند. خروجی این تابع نیز از نوع متنی است و همان متن قدیمی است که با متن جدید اصلاح شده است.

ورودی ها

  • Text : متن اصلی، متنی، اجباری.

  این ورودی معرف متنی است که قصد دارید عبارتی از آن را حذف نموده و عبارت جدید را جایگزین آن نمایید.

  • Old_text : متن حذفی، متنی، اجباری.

  مقداری که در این ورودی وارد می‌کنید در صورت وجود، از متن موجود در ورودی Text حذف می‌شود و مقدار جدید جایگزین آن می‌شود.

  • New_text : متن جدید، متنی، اجباری.

  مقدار این عبارت جایگزین متن Old_text در متن اصلی (Text) می‌شود.

  • Instance_num : دفعات جایگذاری، عددی، اختیاری با پیش‌فرض همه موارد.

  با مقداردهی به این ورودی مشخص می‌کنید که عبارت New_text چند بار جایگزین Old_text شود. اگر مقداری برای این ورودی وارد نکنید به این معنی خواهد بود که همه موارد Old_text حذف شده و New_text جایگزین آن می‌شود.

مثال

اطلاعات مثال ۶۰ این بار جایگذاری کلمات را با استفاده از تابع SUBSTITUTE انجام دهید.

برای این منظور در سلول D13 از تابع SUBSTITUTE به‌صورت زیر استفاده کنید:

فرمول

=SUBSTITUTE(A12,”شکستگانیم”,”نشستگانیم”,۱)

D13

 

خروجی

کشتی نشستگانیم ای باد شرطه برخیز

منبع: حسابداری با اکسل

2017-03-23T23:30:34+00:00

در باره نویسنده :

معرفی خلاصه: عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ارشد حسابداری (دانشجوی دکتری حسابداری) کارشناس رسمی قوه قضاییه (حسابداری و حسابرسی) برنامه نویس و مدرس کامپیوتر