RIGHT

RIGHT

توضیح

این تابع تعداد مشخصی از حروف متن وارد شده را از ابتدای آن جدا نموده و نمایش می‌دهد.

ورودی ها

  • Text : متن اصلی، متنی، اجباری.

این ورودی معرف متنی است که قصد دارید تعدادی از کاراکترهای ابتدای آن را جدا کرده و نمایش دهید.

  • Num_chars : تعداد کاراکترها، عددی، اختیاری با پیش‌فرض یک.

در این ورودی تعداد کاراکترهایی را مشخص کنید که قصد دارید از متن Text جدا شده و نمایش یابند. اگر هیچ عددی در این ورودی وارد نکنید، چون پیش فرض آن یک است فقط یک کاراکتر اول متن شما را در خروجی نمایش می‌دهد.

نکته:

  • دلیل نام‌گذاریاین تابع با RIGHT این است که متون انگلیسی از چپ به راست نوشته می‌شوند و بنابراین انتهای متن در این زبان در سمت راست آن است (بر خلاف فارسی).
  • این تابع تقریباً برعکس تابع LEFT عمل می‌کند و به تعداد مشخص شده از انتهای عبارت متنی موردنظر جدا نموده و در خروجی نمایش می‌دهد. بنابراین خروجی این تابع از نوع متنی است.

مثال

در بیتی که در مثال ۵۶ ذکر کردم، چهار حرف آخر مصراع اول را بدست آورید.

برای این منظور در سلول D9 از تابع RIGHT با ورودی‌های زیر استفاده نمایید:

فرمول

=RIGHT(A8,4)

D9

 

خروجی

راست

منبع: حسابداری با اکسل

2017-03-23T23:35:12+00:00

در باره نویسنده :

معرفی خلاصه: عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ارشد حسابداری (دانشجوی دکتری حسابداری) کارشناس رسمی قوه قضاییه (حسابداری و حسابرسی) برنامه نویس و مدرس کامپیوتر