formola auto complete ۱۳۹۵-۱۲-۱۵ ۱۵:۲۵:۳۹ +۰۳:۳۰
0
0

در یک شیت دیتای ورودی دارم و در شیت بعدی محاسباتی مربوط به شیت اول، مشکل من در اینجاست که من به ناچار مجبورم در شیت دیتای خودم یک سری سلول جدید  insert  کنم و داده هایی در اون بنویسم ولی در محاسبات شیت بعدی این ردیف های جدید که اضافه شدند را لحاظ نمی کند و شماره ردیف بعدی را لحاظ می کند ، یعنی فرمول من به طور اتومات به سلول قبلی که تعریف کردم متصل است و شماره ردیف اصلی اکسل را نادیده میگیرد ، از $  و manual  هم استفاده کردم نشد

نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید