0
0

با سلام

لطفا در مورد تابع Average if  با مثال توضیح دهید .

  • You must to post comments
0
0

سلام 

میانگین رو برای محدوده ای از داده ها، محاسبه میکند البته فرق این تابع با تابع Average این است که این تابع فقط میانگین داده هایی را حساب میکند که شرط خاصی داشته باشند.

 

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.