0
0

سلام

من در یک شرکت کار میکنم که باید تعداد قطعات وارد شده و تاریخ ورود انها را به صورت روزانه ثبت کنم

اخر ماه باید گزارش بگیرم که چه مدل قطعه ای و چه تعداد قطعه وارد شرکت شده ( یعنی باید تمام ورودی های یک قطعه را در ماه محاسبه کنم ) به این دلیل که تنوع قطعات زیاده چگونه این کار را انجام دهم که بدون خطا باشه و هیچکدوم از قلم نیفته و به صورت دقیق انجام شه؟

  • You must to post comments
0
0

سلام

یک برگه داشته باشید برای وارد کردن کد و تاریخ و تعداد قطعات خودتون (که میشه حداقل سه ستون)

موقع گزارش گرفتن میتونید با استفاده از توابع SumIf یا SumIfs جمع مقادیر ورودی رو بگیرید

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.