کنترل چک باکس در محیط برنامه نویسی ۱۳۹۵-۱۲-۱۵ ۱۵:۲۵:۳۹ +۰۳:۳۰
0
0

جهت کنترل چک باکس در محیط برنامه نویسی من چی کار باید بکنم ؟

2
0

< if [cb].value = 1 then

    " چک باکس تیک خورده "msgbox

end if

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید