0
0

چطور میتونم کل یک سطر یا ستون را با استفاده از کیبورد انتخاب کنم؟

منظورم اینه که کلید میانبر کیبور برای انجام این کار کدومه؟

0
0

انتخاب کل سطر خانه جاری:

SHIFT+SPACEBAR

 

انتخاب کل ستون سلول جاری:

CTRL+SPACEBAR

Showing 1 result
پاسخ شما

لطفا کنید