کد فعال سازی ۱۳۹۵-۱۲-۱۵ ۱۵:۲۵:۳۹ +۰۳:۳۰
0
0

سلام

راهی میخواهم که کاربر را ملزم به فعال کردن ماکرو کند تا قبل از اجرای فایل دارای ماکرو به مشکل بر نخوره با تشکر

0
0

سلام

اگر بخواهید خارج از اکسل، ماکرو ها رو فعال کنید میتونید با استفاده از یک کد کم حجم vb این کار رو انجام بدید

یک فایل متنی باز کنید و کد زیر رو داخلش بزنید و بعد با پسوند vbs ذخیره کنید

Option Explicit

On Error Resume Next

ExcelMacroExample

Sub ExcelMacroExample()

Dim xlApp
Dim xlBook

Set xlApp = CreateObject(“Excel.Application”)
Set xlBook = xlApp.Workbooks.Open(“C:\MyWorkbook.xls”, 0, True)
xlApp.Run “MyMacro”
xlApp.Quit

Set xlBook = Nothing
Set xlApp = Nothing

End Sub

  • sss1
    اجرا ميكنيم پيام خطا ميده
0
0

سلام

ببخشيد به چه صورت بايد از اين كد استفاده كرد

نمایش 2 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید