کاربرد تابع if ۱۳۹۵-۱۲-۱۵ ۱۵:۲۵:۳۹ +۰۳:۳۰
0
0

احمد باباخانی

سلام .چگونه میتوانم فرمولی بنویسیم تا حاصل جمع و تفریق چند سلول اگر مثبت بود در یک سلول و اگر منفی بود در سلول دیگر ثبت بشود

0
0

با سلام

در یک سلول فرمول مقابل

(“”;(if(sum(a1:a15)>0;sum(a1:a15

و در سلول دیگر

(“”;(if(sum(a1:a15)<0;sum(a1:a15

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید