کاربرد تابع aggregate ۱۳۹۵-۱۲-۱۵ ۱۵:۲۵:۳۹ +۰۳:۳۰
0
0

با سلام

اگر  بخواهیم مقادیر یک ستون یا سطر را که دارای خطا هستند جمع بزنیم از چه فرمولی استفاده کنیم ؟

0
0

با سلام

با استفاده از تابع AGGREGATE به صورت    (آرایه مورد نظر  ;AGGREGATE(9;6=

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید