0
0

با سلام

آیا در اکسل راهی هست که بتوان اسامی تکراری را نشان داد ؟

 

0
0

با سلام

اگر بخواین بشمارین با فرمول  count if

اگر نمایش می خوایید از  conditional formatting

Showing 1 result
پاسخ شما

لطفا کنید