نحوه پرینت گرفتن در ابتدا صفحات زوج و سپس صفحات فرد در اکسل ۱۳۹۵-۱۲-۱۵ ۱۵:۲۵:۳۹ +۰۳:۳۰
0
0

با سلام

برای پرینت به ترتیب ابتدا صفحات زوج و سپس صفحات فرد آیا دستوری وجود دارد ؟

-1
0

سلام

دراکسل همچین گزینه ای نداریم و لی میتوانید خروجی را به pdf  تبدیل کنید و از چاپ آن استفاده کنید

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید