نحوه فرمول نویسی این شرط و یا شرط دیگر در اکسل ۱۳۹۵-۱۲-۱۵ ۱۵:۲۵:۳۹ +۰۳:۳۰
1
0

سلام .

آیا اکسل چنین قابلیتی دارد که برای مثال دریک سلول بگوییم یا m2=g17  و یا g17=” ” ؟

برای مثال فرمول زیر را در نظر بگیرید

(“if(and(m2=g17 or g17=” “;l2=h17);”true”;”false

0
0

میتوانید از تابع or  استفاده کنید

(” “=or(m2=g17,g17

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید