نحوه جدا نمودن کارکترها در اکسل ۱۳۹۵-۱۲-۱۵ ۱۵:۲۵:۳۹ +۰۳:۳۰
0
0

مهرگان

چگونه میتوان هفت رقم از وسط  یه عدد چهارده رقمی رو جدا کنیم ( این هفت رقم از رقم چهارم شروع میشود)؟

0
0

با استفاده از فرمول زیر 

(MID(a1;4;7

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید