موارد استفاده از count if ۱۳۹۵-۱۲-۱۵ ۱۵:۲۵:۳۹ +۰۳:۳۰
0
0

سلام

من یک کد رفرنس دارم که برای دفعه اول میخواهم مقابل آن new  نوشته شود ، ولی اگر همان کد رفرنس تکرار شود کلمه renew نوشته شود.

 

 

0
0

با استفاده از count if  می توانید انجام دهید

if(countif($c$2:c2;c2)>1;renew;new)

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید