0
0

 

با سلام.می خوام ستون a که شماره پلاک با فرمت 234م67 رو با ستون b که با فرمت 67 م234 نوشته شده مقایسه کنم و مواردی که سه رقم عدد رو مشترک دارند مشخص شوند.مقایسه دو ستون با فرمت های مشابه کاملا کار اسونیه ولی وقتی فرمت نوشتن دو ستون یکی نیست و فقط میشه رو عدد سه رقمی شماره پلاک استناد کرد کار سختی است.ممنونم ازتون


Showing 0 results
پاسخ شما

لطفا کنید