لینک بین اکسل و ورد۱۳۹۵-۱۲-۱۵ ۱۵:۲۵:۳۹ +۰۳:۳۰
0
0

حسن 

چگونه میتوانم اکسل را بر روی ورد وارد کنم و هر کاری دراکسل انجام میدهم توی ورد هم به همان صورت باشد ؟

1
0

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید