0
0

با سلام

من كدي ميخواهم كه بتوانم با ان پنجره custom auto filter را بياورم

0
0

با سلام

از كد زير استفاده نماييد

()Sub test
Selection.AutoFilter
Application.Dialogs(xlDialogFilter).Show 1
End Sub

Showing 1 result
پاسخ شما

لطفا کنید