1
0

باسلام

من میخوام در سلول B2 فرمولی بنویسم و در سلول A2 هم عددی از 0 تا 20 و این عدد میتواند یک عدد اعشاری هم باشد (مانند 15.75 ).

فرمول مدنظر من اینه:   عدد A2 اگر بین 0 تا 10 باشه به من در B2 عدد 0 را نشون بده. اگر A2 بین 10 تا 12 باشه به من در B2 عدد 1 رو نشون بده. اگر A2 بین 12 تا 14 باشه به من در B2 عدد 2 رو نشون بده. اگر A2 بین 14 تا 16 باشه در B2 به من عدد 3 رو نشون بده و اگر A2 بین 16 تا 20 باشه در B2 عدد 4 رو نشون بده.

ممنون میشم منو راهنمایی کنید.

0
0

=IF(AND(A2<=10؛A2>=0)؛0؛IF(AND(A2<=12؛A2>10)؛1؛IF(AND(A2<=14؛A2>12)؛2؛IF(AND(A2<=16؛A2>14)؛3؛IF(AND(A2<=20؛A2>16)؛4؛”عدد ورودی مجاز نیس”)))))

Showing 1 result
پاسخ شما

لطفا کنید