فرمول نویسی.پیدا کردن یک حرف از یک کلمه ۱۳۹۵-۱۲-۱۵ ۱۵:۲۵:۳۹ +۰۳:۳۰
0
0
درود بی پایان
فرض کنید یک فایل اکسل شامل دو ستون و 12 ردیف آماده کرده ایم. در سلولها ی ستون اول نام 12 رنگ (به انگلیسی)  را وارد کرده ایم.

در ستون دوم به هر رنگ، عددی غیر صحیح را نسبت داده ایم و در ستون سوم متناظر آن اعداد دیگری نیز وارد کرده ایم.

حال میخواهیم در ستون چهارم فرمولی طراحی کنیم که .سلول های دارای حرف a را پیدا کند.

در ستون بعدی، فرمولی طراحی کنیم که  یک مقدار عددی که در ستون های ما وجود دارد پیدا کند و مقادیر متناظر با آن را نیز در سلول های دیگر جست و جو کند.

نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید