0
0

سلام
من یه همچین فرمولی نوشتم
= IF( B2<TIME(6,0,0),TIME(6,0,0)-B2,TIME(0,0,0))
اگر در ستون B به طور مثال ۵:۵۰:۰۰ دقیقه رو وارد کنم جواب رو به درستی محاسبه نموده و ۱۰:۰۰ دقیقه میزنه ولی اگر ستون B خالی باشه بعد از محاسبه میزنه ۶:۰۰:۰۰ ساعت
میخوام یه شرط سوم بذارم که اگر ستون B خالی باشه صفر در نظر گرفته بشه و خونه فرمول نویسی شده بعد از محاسبه صفر قرار داده بشه

0
0

سلام

در فرمول تون تجدید نظر کنید

با استفاده از ابزار Evaluate  Formula  که در تب Formula قرار دارد می تونید چک کنید که فرمول تون در هر مرحله مقدار ورودی و خروجی آن چی هست.

Showing 1 result
پاسخ شما

لطفا کنید