فرمول نشان دادن محتوای چند سلول با کمک ماکرو ۱۳۹۵-۱۲-۱۵ ۱۵:۲۵:۳۹ +۰۳:۳۰
0
0

من یک شیط دارم که میخاهم محتوای چند سلول خاص که فقط عدد میباشد را با استفاده از ماکرو و فرم نمایش بدهم که اعداد مربوطه فقط نمایش دادخ بشود مثلا

نرخ      مقدار کل    میانگین و …….

نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید