0
0

با سلام

یک فایل اکسل دارم که به صورت زیر میباشد

وضعیت اضافه کار پرسنلی
غایب 5 1
8 2
7 3
غایب 4
غایب 9 5

میخواستم شماره پرسنلی افرادی را که غایب بوده اند و اضافه کار هم خوردند در قال یک فایل نمایش بدهد

با تشکر

  • You must to post comments
0
0

سلام

برای بدست آوردن این موارد میتونید از امکانات فیلتر کردن در برگه استفاده کنید

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.