0
0

با سلام

یک فایل اکسل دارم که به صورت زیر میباشد

وضعیتاضافه کارپرسنلی
غایب51
82
73
غایب4
غایب95

میخواستم شماره پرسنلی افرادی را که غایب بوده اند و اضافه کار هم خوردند در قال یک فایل نمایش بدهد

با تشکر

0
0

سلام

برای بدست آوردن این موارد میتونید از امکانات فیلتر کردن در برگه استفاده کنید

Showing 1 result
پاسخ شما

لطفا کنید