عدم نمایش 0 در سلولهای اکسل ۱۳۹۵-۱۲-۱۵ ۱۵:۲۵:۳۹ +۰۳:۳۰
0
0

سلام

اگر سلولی 0 باشد و من نخواهم که مقدارش رو نشون بدهد چه کاری باید انجام دهد ؟

0
0

میتوانید با استفاده  از  if بگویید که اگر مقدار صفر بود ، خالی نشان دهد

0
0

میتوانید تنظیمات اکسل را به صورت زیر تغیر دهید

excel options-advanced-display option for this worksheet(اسم شیت اکسل را دراین قسمت وارد کنید )

show a zero in cells that have zero value (تیک این قسمت را بردارید)

نمایش 2 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید