شماره گذاری صفحات در اکسل 2017-03-05T15:25:39+00:00
0
0

با سلام

چگونه میتوان دراکسل شماره صحفه گذاشت ؟

0
0

page layout – print titels -header/footer-custom footer

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید