شمارش سلهای خالی در اکسل 2017-03-05T15:25:39+00:00
0
0

با سلام شمارش سلهای خالی در اکسل چگونه است؟

0
0

محلوجی

=COUNTBLANK(A:A)

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید