0
0

چطور میتونم در یک سلول به خط بعد رفته و قسمتی از متن رو اونجا بنویسم.

البته با کاهش عرض ستون خودبخود متن رو چند خطی میکنه (در صورتی که گزینه Wrap رو فعال کرده باشیم) اما من میخوام خودم تصمیم بگیرم که متن از کدوم قسمت به خط جدید بره و در ضمن نمیخوام اندازه ستون رو تغییر بدم

2
0

جهت ایجاد یک خط جدید در یک خانه با کلید ترکیبی :
Alt + Enter

Showing 1 result
پاسخ شما

لطفا کنید