0
0

چطور میتونم تمامی مناطق نام گذاری شده رو همزمان ببینم؟

منظورم بصورت گرافیکیه که هر نام دقیقاً مربوط به کدوم قسمت میشه.

  • You must to post comments
0
0

ترفند اکسلی
اگر زوم را کمتر از 40 کنیم مناطقی را که نام گزاری شده اند مشخص می شوند.

حسین اعطایی

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.