0
0

با سلام

من یک ستون با تقریبا 200 ردیف دارم .تو هر ردیف دو کلمه است که با اسپیس از هم جدا شده است آیا دستوری  وجود دارد که در ردیف مقابل کلمه اول را برایم بیاورد ؟

یعنی هرچی متن وجود دارد تا اسپیس برایم بیاورد.

 

  • You must to post comments
0
0

با سلام

با تابع find  ابتدا موقعیت اسپیس را پیدا کنید و پس از آن از تابع mid  استفاده کنید .

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.