0
0

با سلام

بنده در حال طراحی یک فرم با استفاده از اکسل هستم.

آیا امکان اینکه مانند پرتال های اینترنتی بتوان سوالات و فرمت پاسخ های این فرم را بر اساس انتخاب یک گزینه تغییر داد؟

بطور مثال اگر گزینة الف انتخاب شود، سوال A با پاسخ متنی ظاهر شود و اگر گزینة ب انتخاب شود، سوال B با پاسخ List ظاهر شود؟

 

با تشکر

0
0

سلام

لطفاً سوال خود را بیشتر توضیح دهید

Showing 1 result
پاسخ شما

لطفا کنید