0
0

سلام

آیا راهی است که تعداد شیت های  فایل اکسل را رو بدونم ؟ با فرض اینکه تعداد شیت ها زیاد است و شمارش دستی آن وقت گیر می باشد .

-2
0

اینکه یه راهکار مستقیم وجو داشته باشد رو نمی دونم ولی میتوان از مسیر زیر بدل زد و تعداد شیت ها را بدست آورد 

ctrl+f11

از پنجره باز شده با لا سمت چپ در کنار عنوان شیت های هر ورک بوک شماره شیت هم وجود دارد .

Showing 1 result
پاسخ شما

لطفا کنید