بدست آوردن چارک ها و دهک ها و صدک های عدد در اکسل۱۳۹۵-۱۲-۱۵ ۱۵:۲۵:۳۹ +۰۳:۳۰
0
0

دراکسل چگونه میتوانیم چارک ها ، دهک ها و صدک های عددی را بدست اوریم

-5
0

سلام از توابع quartlie برای چارک و از تابع percentile  برای صدک

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید