بدست آوردن مجموع توان یک گروه عددی ۱۳۹۵-۱۲-۱۵ ۱۵:۲۵:۳۹ +۰۳:۳۰
0
0

سلام

مجموع توان دوهای اعداد یک ستون در اکسل چطوری به دست می آید؟

1
0

سلام

از تابع sumproduct  استفاده کنید
به طوری که در هر دو آرگومان از یک محدوده استفاده کنید فرض می کنیم مطابق تصویر محدوده اعداد از b1  تا b5 هستند لذا ?

sumproduct(b1:b5,b1:b5)=

 

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید