با سلام و خسته نباشید.میخواستم بدونم محتوای دستور CommandButton1 در یکی از ماکروهای اکسل چکاری انجام میدهد. ۱۳۹۵-۱۲-۱۵ ۱۵:۲۵:۳۹ +۰۳:۳۰
0
0

Private Sub CommandButton1_Click()

x = Cells(6, 2).Value

Cells(x, 2) = TextBox1.Value

Cells(x, 3) = TextBox2.Value

Cells(x, 4) = Cells(6, 12)

Cells(x, 5) = ComboBox1.Value

Cells(x, 6) = TextBox3.Value

Cells(x, 7) = ” ” & TextBox4.Value & ” ، ” & TextBox5.Value

Cells(x, 8) = 2

Cells(x, 9) = ComboBox1.ListIndex + 1

TextBox2 = “”

TextBox3 = “”

TextBox5 = “”

ComboBox1 = “”

TextBox1.SetFocus

End Sub

0
0

سلام

مقدار x برابر است با مقداری که در سلول b2 وارد کردید و در واقع x شماره ردیف است که آن را وارد میکنید.

سپس در ردیف x مقادیر مربوط به ستونهای B, C, D, E, F, G, H,…. تنظیم میشوند

سپس سه عدد TextBox‌ و یک ComboBox که در برنامه وجود دارد تهی میشوند و برای مقدار دهی مجدد آماده میگردند

در نهایت هم TextBox1 که در خطهای قبلی خالی شده بود برای مقدار دهی انتخاب میشود تا با تایپ کاربر مقادیر تایپ شده در این TextBox وارد شوند

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید