0
0

شرکت بواسطه وامی که گرفته هر سه ماه یکبار بهره میده.میخواستم تاریخهای بعدی رو از تاریخ اولیه با فرمول edate بدم ولی خطای value میگیره. وقتی سال رو که بصورت شمسی وارد کرده بودم بصورت میلادی تایپ میکنم (مثل اونچه که تو help اومده) سلول خروجی میده ولی من سال شمسی رو نیاز دارم.چطور خروجی بگیرم؟

  • You must to post comments
1
0

1-سلولتون رو روی Text تنظیم کنید (برای تاریخ شمسی بهترین حالته)
2-با استفاده از توابع Mid، Right,Left مقادیر سال و ماه و روز رو از تاریخ استخراج کنید
3-به مقدار ماه تاریختون عدد 3 رو اضافه کنید
4-مقادیر روز و سال قبلی و ماه جدید رو دوباره با هم ترکیب کنید تا به تاریخ جدید برسید
5-میتونید از یک if برای دورقمی کردن ماههای تک رقمی (8 به 08) استفاده کنید
5-از تابع Mod برای اینکه ماههای سال بیش از 12 نشه و از تابع Qoutient برای افزودن مقادیر بیش از 12 بجای ماه به سال استفاده کنید
اینم فرمولش:

در فرمول زیر فرض شده که اولین تاریخ مورد نظر ما در سلول B1 قرار داره
=CONCATENATE(QUOTIENT(MID(B1,6,2)+3,12)+LEFT(B1,4),”/”

,IF(LEN(MOD(MID(B1,6,2)+3,12))=1,”0″&MOD(MID(B1,6,2)+3,12)

,MOD(MID(B1,6,2)+3,12)),”/”,RIGHT(B1,2))

فایل مربوط به پاسخ فوق رو میتونید از این آدرس دانلود کنید

698925-icon-92-inbox-download-128

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.